Taxe studii

JURNALISM – Licență

ZI, 3 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2021-2022):

3000 Lei / an

****

JURNALISM – Master

ZI, 2 ANI (Acreditată)

Taxă de înscriere: 150 Lei

Taxă de şcolarizare (anul I, 2021-2022):

1700 Lei / semestru

****

TAXE REEXAMINĂRI

Restanță/Mărire notă – 100 RON

Re-examinare – 130 RON

Re-reexaminare – 150 RON

Susținere examen restant din anul anterior, în regim de credite – 150 RON

 TAXE PRIVIND ALTE ACTIVITĂȚI LEGATE DE PROCESUL EDUCAȚIONAL

Calendarul plății ratelor taxei de școlarizare

PROGRAM CASIERIE SÂMBĂTĂ-DUMINICĂ 10 – 14
(doar în perioada 01 Iulie – 30 Septembrie)

 

INFORMAȚII PENTRU PLATA RATELOR ȘI TAXELOR ÎN CONTUL BANCAR:

Beneficiar: UNIVERSITATEA HYPERION BUCUREȘTI
CUI: 2836240
CONT IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001
Banca: BCR – SECTOR 3
La detalii de plată se completează obligatoriu cu:
Numele și prenumele, facultatea, specializarea, anul de studii, RATA și, eventual, CNP-ul.

!!! Copia ORDINULUI DE PLATĂ trebuie depusă la Secretariatul facultății de care aparțineți !!!