Admitere Master Comunicare Mediatică și Publicitate

Începând cu 06 Iunie anul curent, înscrierile au loc de Luni până Vineri, între orele 09:00 – 17:00, iar începând din luna Iulie și Sâmbătă între orele 10:00 – 14:00, la Secretariatul General al Universităţii, Calea Călăraşilor nr. 169, sectorul 3, Bucureşti, sau completând  FORMULARUL ONLINE DE ÎNSCRIERE la adresa web admitere.hyperion.ro

Înscrierea online este validă numai cu atașarea dovezii achitării taxei de inscriere în valoare de 150 lei (fotocopie sau scan chitanță, OP), în contul Universității Hyperion, IBAN: RO48 RNCB 0074 0292 1590 0001, BCR sector 3.

Dosarul de înscriere la Masterat trebuie să cuprindă:

  • Diplomă de licenţă (în original + copie simplă) sau Adeverinţă absolvent cu licenţă (original);
  • Supliment diplomă (în original + copie simplă) sau Adeverinţă cu mediile anilor de studiu din facultate (original);
  • Diplomă de bacalaureat (în original + copie simplă);
  • Certificat de naştere (în original + copie simplă);
  • Certificat de căsătorie (în original + copie simplă) pentru candidatele căsătorite;
  • 3 fotografii color tip act de identitate;
  • Copie xerox a actului de identitate cu datele personale şi domiciliul;
  • Adeverinţă medicală;
  • Taxă de înscriere la Master: 150 Lei.

Aceste documente se vor prezenta la înscriere într-un dosar plic ( detalii la: 021-327.44.64, 021-327.44.65, 021-321.46.67. Fax: 021-321.62.96, sau e-mail: rectorat@hyperion.ro)

Admiterea se face pe bază de interviu. Acesta se va desfășura în data de 27 septembrie 2023, ora 11:00.